Combo 6 khóa Diện Chẩn Căn bản & ADKC

Đăng ký tham gia

Combo 6 khóa

Chỉ cần đăng ký và thanh toán 1 lần để học 06 khóa học hàng đầu vủa dienchanviet.net. Tham gia ngay để được ưu đãi 20% học phí cho 50 người đầu tiên.

Giảng viên

 • Vũ Văn Hội

  (-) Giám đốc trung tâm Diện Chẩn Việt
  (-) Chủ nhiệm, giảng viên Câu lạc bộ Diện Chẩn Việt.
  (-) Là một trong những người Thầy lâu năm có công phổ biến Diện Chẩn, Âm Dương Khí Công tại Hà Nội & các tỉnh thành Việt Nam.
  (-) Đã đào tạo hàng trăm khóa học, giúp hàng ngàn học viên cải thiện được các vấn đề sức khỏe, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.
  (-) Nhà sáng lập website: dienchanviet.net

Đăng ký học 36 tháng

Học phí

7.568.000đ

9.460.000đ

-20%