Card image cap
Cập nhật Khóa Diện Chẩn cơ bản - Các bộ huyệt điều chỉnh tổng trạng (chương 12)

Chương này bao gồm 5 bài học về các xác định và sử dụng bộ huyệt điều chỉnh tổng trạng, thời lượng 51 phút.

Card image cap
Làm thế nào để đạt được kết quả cao nhất khi đi học khóa Diện Chẩn cơ bản?

Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp là một kỹ năng rất hữu ích. Cá nhân mình cảm nhận được mong muốn tối thượng của thầy Châu là xã hội hóa Diện Chẩn, là nâng cao chất lượng sức khỏe của người dân từ từng cá nhân, từng gia đình chứ không phải đào tạo ra một đội ngũ Thầy Diện Chẩn.

Card image cap
Lịch sử của Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

 Có thể định nghĩa Diện Chẩn là phương pháp chẩn đoán các dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của con người trên khuôn mặt, từ đó có thể phát hiện và tác động trong việc gia tăng sưc khỏe, phòng và điều trị các chứng bệnh.

Card image cap
Học Diện Chẩn Online chưa bao giờ dễ đến thế!

Học Diện Chẩn online mọi lúc mọi nơi từ các chuyên gia Diện Chẩn hàng đầu.