01. Diện Chẩn Căn Bản - Kiến Thức Nền Tảng

Vũ Văn Hội

(60)
2.700.000đ
2.430.000đ

02. Diện Chẩn Thực Hành - Kỹ Thuật Thành Thạo

Vũ Văn Hội

(23)
4.200.000đ
3.780.000đ

03. Kỹ thuật xác định huyệt nhanh & chính xác

Vũ Văn Hội

(12)
2.800.000đ
2.520.000đ

Âm Dương Khí Công 01 - Đề kháng vượt trội

Vũ Văn Hội

(23)
990.000đ
890.000đ

Âm Dương Khí Công 02 - Điều khí chữa bệnh

Vũ Văn Hội

(21)
1.190.000đ
990.000đ

Các gói khóa học

Âm Dương Khí Công toàn tập

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

2.180.000đ
1.744.000đ

Bộ bài giảng Diện Chẩn cơ bản cho người mới

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

9.700.000đ
7.760.000đ

Bộ bài giảng Diện Chẩn Cơ Bản đến Nâng cao

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

17.100.000đ
13.680.000đ

Trọn gói tất cả các khóa học trên Diện Chẩn Việt Online

Combo 8 khóa học

Giảng viên: 1

21.060.000đ
16.848.000đ