01. Diện Chẩn Căn Bản - Kiến Thức Nền Tảng

Vũ Văn Hội

(28)
2.700.000đ
2.430.000đ

02. Diện Chẩn Thực Hành - Kỹ Thuật Thành Thạo

Vũ Văn Hội

(11)
4.200.000đ
3.780.000đ

03. Kỹ thuật xác định huyệt nhanh & chính xác

Vũ Văn Hội

(8)
2.800.000đ
2.520.000đ

Âm Dương Khí Công 02 - Điều khí chữa bệnh

Vũ Văn Hội

(9)
1.190.000đ
990.000đ

Các gói khóa học

Bộ bài giảng Diện Chẩn cho người mới

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

9.700.000đ
7.760.000đ

Trọn gói tất cả các khóa học trên Diện Chẩn Việt Online

Combo 7 khóa học

Giảng viên: 1

13.660.000đ
9.562.000đ

Âm Dương Khí Công toàn tập

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

2.180.000đ
1.774.000đ