Các gói khóa học

Âm Dương Khí Công toàn tập

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

2.180.000đ
1.744.000đ

Bộ bài giảng Diện Chẩn cơ bản và thực hành cho người mới

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

11.580.000đ
7.760.000đ

Bộ bài giảng Diện Chẩn Cơ Bản đến Nâng cao

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

18.980.000đ
13.680.000đ

Trọn gói tất cả các khóa học trên Diện Chẩn Việt Online

Combo 9 Khóa học

Giảng viên: 1

24.140.000đ
16.848.000đ